Nachiketa-Ei besh valo achi
1.Bish Shudu Bish Dao :


2.KolKata :


3.Tumi Ki Amai Bhalobasho :


4.Ei Besh Bhalo Achhi :5.Nilanjana :


6.Sare Jahan :


7.SUNBO NA GAN:


8.Keu Bole Buru Bham :


9.Antabeheen Pathe :10.Shomay Jakhan Thamke Dnaray :


11.CHOOR :